Vår Affärsidé

Vi på Dunker & Partners AB, är ett BPC bolag som specialiserat oss inom området affärsutveckling med målsättningen att erbjuda våra kunder som behöver komplettera med resurser eller knowhow inom ett visst affärsområde extern hjälp i form av konsulttjänster.  

Vi är också våra kunder behjälpliga med att agera som deras agenter under en uppbyggnadsfas i en fastställd region och kombinerar gärna denna tjänst med konsulttjänsten. En av våra specialitéer är att starta upp en ny verksamhetsgren under nytt organisationsnamn med målsättningen att överlämna denna till vår uppdragsgivare efter framgångsrikt slutfört uppdrag.