Om oss

Vi hjälper dig med att hitta rätt medarbetare

Ofta är det både svårt och tidsödande att hitta en kandidat till en tjänst som plötsligt blivit ledig. Ingen har ju ambitionen att ersätta personen som lämnar tjänsten med någon mindre bra utan tvärtom skall den nya medarbetaren vara mera kompetent, en bättre team spelare och dessutom kvala in i verksamhetens kostnadsbudget.

Komplexiteten och tiden det tar att sålla ut kandidaterna och sedan kvalificera dem via personlig bedömning för att inte nämna de direkta omkostnaderna gör att många företag försöker se på alternativa lösningar.

Vi på Dunker & Parter har specialiserat oss på att snabbt och effektivt vaska fram kandidater för direkt anställning eller som underkonsulter när uppdragen är av kortare karaktär. Vi kompletterar på begäran de föreslagna kandidaternas CV med test resultat på en personlighetsprofil och i förekommande fall ett personrelaterat begåvningstest.

Vår ambition är att få tillsatt tjänsten med rätt kandidat innanför loppet av en månad från det att vi erhållit uppdraget.

Vi använder oss av vårt etablerade nätverk och effektiva sökvägar när vi arbetar vilket gör att vi kan hålla priset på en för våra kunder attraktiv nivå.