Om Oss

Vi har våra rötter från teknisk försäljning, organisation och service med produkter inom området effektivisering av logistik, lager och godsflöden.

Vi har under de gångna åren via våra uppdrag erhållit erfarenheter från andra marknadsområden B2B och B2C och kan idag möte önskemål på flertalet förfrågningar.

Vi väljer idag i allt högre utsträckning nya uppdrag som ligger i linje med vår vår ideologi vilken strävar mot en mera omvärlds vänlig och klimat orienterad framtid.