Affärsidé

Dunker&Partners AB är ett företag med affärsidéen att hjälpa framgångsrika växande företag med deras personalbehov i form av rekryteringar, interimanställningar och inhyrning av kompetenta resurser på konsultbasis.