Personbedömningar

Personbedömningar

För er som väljer att sköta rekryteringen på egen hand erbjuder vi beslutsunderlag i form av testverktyg för personlighets och kompetens bedömning. Med dessa underlag till hands kommer själva beslutfattandet avseende den rätta eller bästa kandidaten att underlättas betydligt.

Testerna fylls i av kandidaterna via internet och en given webb adress.

Testverktygen kan även med fördel användas på befintlig personal inför organisationsförändringar och liknande. Vi inte bara levererar resultaten utan stödjer även beslutsfattaren i själva tolkningen av resultatet. Testerna levereras alltid till ett fast pris.

I detta fall gäller det inga begränsningar avseende tjänst eller kompetensområden.