Befattningsprofil

Befattningsprofil

Första steget i en rekrytering består av att göra en analys av Ert behov. Utöver erfarenheter och kompetens är det viktigt att veta vilka egenskaper som behövs för att klara arbetet på ett bra sätt. BPA (Befattningens Profil Analys) är ett hjälpmedel i första steget. Den är ett verktyg som på ett strukturerat sätt visar vilka egenskaper som är viktiga i den aktuella tjänsten. Om man inte vet vad som krävs för att klara arbetet hur skall man då kunna välja rätt person? Den tid man lägger ned på att fram ett bra underlag i början av rekryteringen, har man igen många gånger om i slutet av processen.