Personprofilanalys PPA

Personprofil Analys

PPA är ett hjälpmedel för att kartlägga individens styrkor, motivationsfaktorer och kommunikationsstil. Person Profil Analysen är en självskattningsanalys, där den analyserade personen själv väljer de ord som bäst och sämst beskriver honom/henne. Genom att kartlägga dessa val vetenskapligt kan vi få en inblick i hur en person kommer att agera i en befattning och på en arbetsplats. PPA tar åtta minuter att genomföra och den är helt webbaserad. SLG Thomas International är vår leverantör. PPA är granskat både av BPS (British Psykological Society) och av STP (stiftelsen för tillämpadpsykologi) 

Test för selektion och träning

TST (Test för Selektering och Träning) är framtaget på uppdrag av den engelska regeringen. Plymouth University lade ner 15 års forskning innan testet var klart. Enligt vår erfarenhet finns i dag inget test på marknaden som kommer i närheten avseende vetenskaplig grund. TST mäter begåvningen och hur snabbt man lär mig nytt inom fem delområden:

  • Uppfattningsförmåga
  • Slutledningsförmåga
  • Siffertal, snabbhet, noggrannhet
  • Närminne
  • Orienteringsförmåga

Till skillnad från andra anlagstest har TST konstruerats utifrån arbetslivets krav. Med dess hjälp får Du en indikation på hur välindividen är lämplig för vissa arbetsuppgifter, hennes förmåga att utvecklas och lära sig snabbt.