Rekrytering

Rekrytering

Vi hjälper er med att kvalificera fram ett par väl lämpade kandidater vilkas CV ni kommer att ta del för att sedan enas med oss vilka ni önskar att träffa för en personlig genomgång. Därefter för att säkra beslutet genomför vi sedan en personlighetstest i förekommande fall kompletterad med en kompetenstest.

Det slutgiltiga valet och så även ansvaret av kandidaten kommer att ligga hos er men vi följer givetvis upp att bägge parter är nöjda med sina beslut efter bestämd tidspunkt.

Vår spetskompetens ligger inom tjänster med inriktning mot försäljning, marknad, inköp, och IT.