Underkonsulter

Underkonsulter

I de fall som uppdraget sträcker sig över en kortare tidsperiod över ett par månader men kravet på hög kompetens kvarstår kan det vara ett alternativ att fråga efter en underkonsult. Vi samarbetar med företag som är aktiva inom konsultbranschen och använder oss av motsvarande sökverktyg som dem för att identifiera den bäst lämpade kandidaten för uppdraget.

Konsultens CV skiljer sig något från en ordinarie rekrytering då vi går specifikt efter dennes kompetens men skall för den sakens skull i största möjliga mån passa in i er verksamhet.

Som huvudregel kommer vi att erbjuda vår uppdragsgivare ett konsultavtal och sedan stå för konsultens egen anställning, boende och resor. I de fall konsulten redan bedriver en enskild firma och kan tänka dig att kontrakteras direkt under vår uppdragsgivare så tar vi ut ett engångsarvode.

Vår spetskompetens ligger inom området IT konsulter programutveckling och projektledning.